CLUB TEAM LOTUS BELGIUM

Club Team Lotus Belgium vzw - De Belgische officiële Lotus Club !

The new Lotus Emira !

Beste leden, Beste vrienden, Beste bezoekers,

We hebben al meer dan anderhalf jaar te maken met de Covid-19 pandemie. Anderhalf jaar waarin wij geen enkele gelegenheid gekregen hebben om mekaar terug te ontmoeten en zonder enige mogelijkheid om een rondrit te organiseren.

Het zou een jaar moeten zijn om snel te vergeten, als er niet zoveel slachtoffers en leed geweest was.

Laat ons in gedachten blijven bij deze talloze getroffen slachtoffers.

Of Covid-19 ons of een persoon in onze omgeving, getroffen heeft of niet, moeten we steeds positief blijven en aan de toekomst denken !

We beginnen het einde van de tunnel te zien en de barrières voor onze vrijheden beginnen stap voor stap los te komen. We kunnen elkaar weer ontmoeten en ons weer overgeven aan onze passie.

Wij hopen dat de Covid-19 pandemie niet opnieuw roet in het eten zal gooien en dat wij de voorziene evenementen kunnen laten doorgaan.

Jullie zullen hier aan deze evenementen kunnen inschrijven.
Uiteraard zullen deze rondritten georganiseerd worden volgens de strikte regels dat door de overheden zullen worden opgelegd. Dat wil dus zeggen dat een rondrit mogelijk gedeeltelijk of helemaal anders zal moeten verlopen dan op de wijze die wij gewoon waren in het verleden.

Wij rekenen dan ook op uw hulp, steun en verantwoordelijkheidszin om deze maatregelen strikt te volgen en te respecteren.

Wij willen alvast de verschillende organisatoren bedanken voor hun inzet en bereidwillige medewerking om dit allemaal te realiseren.
Het bestuur staat dan ook volledig tot hun dienst voor alle mogelijke medewerking om alles zo veilig als mogelijk te laten verlopen.

Om jullie een kort overzicht van onze ervaringen van vorig jaren te geven, kunnen julie de foto's op de site gaan kijken.

Naast de evenementen die in 2021 door CTLB werden ondersteund, zijn ook andere evenementen van onze partners of 'historische' organisatoren op de site aangekondigd. Ga regelmatig kijken op de rubriek 'dagboek'.

Hopelijk mogen wij mekaar binnenkort opnieuw en vol van enthousiasme ontmoeten.

Het CTLB-bestuur.
 

Inschrijving aan de Newsletter

E-mailadres

Volgende organisaties van CTLB (om in te schrijven, zie "Contact formulier")

Partners

CTLB is op facebook !

U bent bezoeker nummer 204718

Datum laatste wijziging: 27/07/2021